Multi-Page TIFF Editor

Multi-Page TIFF Editor 2.9.18.831

Edytor TIFF dla wielu stron

Program do tworzenia, modyfikowania, przeglądania i konwersji plików TIFF

Wielostronicowy Edytor TIFF to program o wielu funkcjonalnościach. Jego główne zalety to możliwość dowolnego tworzenia, zmian, konwertowania wielostronicowych plików TIFF. Multi-Page TIFF Editor pozwala na otwieranie, edycję i zmiany zeskanowanych plików, w tym korespondencji, faksów, dokumentów innego typu itp. Wielostronicowy Edytor TIFF korzysta ze wszystkich zalet wielowątkowości, dzięki czemu szybko przetwarza pliki – oszczędzając czas użytkownika. Omawiany edytor plików TIFF pozwala z łatwością zarządzać plikiem, nad którym aktualnie pracuje użytkownik. Możliwe jest wstawianie nowych stron, edytowanie stron już istniejących. Kolejność stron w pliku wielostronicowym może zostać dowolnie zmieniona. Wklejanie lub usuwanie fragmentów treści nie stanowi problemu. Kasowanie jednej lub wielu stron jednocześnie odbywa się w szybki i intuicyjny sposób. Program korzysta z funkcji Drag-and-Drop – dzięki temu można dowolnie zamieniać kolejność stron w pliku. Możliwe jest też przenoszenie stron pomiędzy kilkoma plikami TIFF. Strony pliku mogą zostać wyeksportowane: użytkownik może eksportować jedną lub wiele stron jednocześnie. Eksport możliwy jest do pliku jednostronicowego lub wielostronicowego – w zależności od potrzeb użytkownika. Plik docelowy może mieć format TIFF lub PDF. Ważną funkcjonalnością programu są adnotacje. Działają one jak komentarze – pozwalają podświetlać, oznaczać fragmenty treści. Widoczne mogą być jako tekst lub podświetlenia. Pola adnotacji można dodawać, edytować, kasować w dowolny sposób. Dodatkowo – jako unikalna cecha naszego programu – możliwe jest zablokowanie pól adnotacji hasłem, dzięki temu zobaczą je tylko wybrani przez właściciela pliku użytkownicy.

Multi-Page TIFF Editor

Download

Multi-Page TIFF Editor 2.9.18.831

Opinie użytkowników o Multi-Page TIFF Editor

Sponsorowany×